Sawmill - Kwambonambi, Teza

The sawmill continues to cut structural pine timber for local low-cost housing. The timber is all WET OFF SAW and is untreated. Planks from 30 years ago are still in homes of those early customers and are still in good condition.

The 3 main sizes are all 6m in length and the dimensions are 38 x 38; 38 x 114 and 50 x 76. These three sizes constitute 80% of the business.

Currently we service all of Zululand from Kwambonambi up to Mbazwana, south down to Mandeni and west to Vryheid Nongoma area. This with our own trucks.

Price Lists
Click here to view our price list for planks

Mayelana Nomlando Wenkampani Yasesawmill

Lenkampani yaphathwa ngu Allan and Muriel Haworth, abazali baka.

Gerald no Daphne Haworth, lenkapmani basebenza kuyo bebambisene njengomndeni iminyaka engaphezu kwamashumi amahlanu.

Kwakunesakhiwo sendlu endala lapho kwakuthengiselwa khona umanyolo kubizwa ngokuthi Fedmis. Kwakuthengiselwa abantu bendawo,kwabe sekwakhiwa enye indlu ngezansi eyaba nehovisi,kwasekushitsha kwangaba Fedmis kwaba iMambawu store kwakwenziwa khona utshwala besizulu.

Inkaphani iSawmill yabisiqalwa ngu Gerald Haworth iminyaka engu 30 eyedlule wayiphatha iminyaka engu 20 waseqasha umngani wakhe ongu George Hutchison ukuthi azombhekela umsebenzi. Kwaze kwafika lapho kumele ethengise ikhampani, kuthe ngonyaka ka 2015 Ibisithengwa u mnumzane Rusty Barnes no Diane Barnes ongunkosikazi wakhe.

Iqhubekile ikhampani nokukhiqiza amapulangwe akhiqizwa ogodweni lweshoba olukhipha osayizi abahlukene omkhulu 0ngu 6m wepulangwe elibizwa ngekabha (38x114) kube amathandela (38x38) kube amabhathini (50x76) siyakuhambisela isimpahla zakho kuyoyonke iZululand.

Siqala kwaMbonambi,Mbazwane,Mandeni,Vryheid,noNgoma nezinye indawo.

Basebenze no Goerge isikhashana ubesedlula emhlabeni ngo December 2018.