Depot - Kwambonambi, Teza

depot


HISTORY OF ZULULAND FARMERS MART cc

The closed corporation was formed in 2000 to market fertilizer from the rail head at the Empangeni Railway Station, where a shed was erected to store fertilizer for a new fertilizer company, PROFERT FERTILIZER.

After several years with changes at Profert, the depot moved to Mposa to continue supplying and delivering fertilizer to the local farmers.

After the droughts of 2013 / 2014 the farm was sold and the depot closed, but the logistics of moving fertilizer from Kynoch factory in Richards Bay continued.

Currently we have 2 x 8 ton trucks as well as an 8 ton trailer delivering fertilizer around Zululand and the North Coast.

The business also has a 4 ton Truck which delivers mainly for the sawmill and hardware store.

Marina Visser has been with the company since its inception and does a magnificent job in controlling the deliveries of stock.Umlando Ngezululand Farmers

Inhlangano yakwaZululand Farmers Mart yaqala ngo 2000.

Ukuheha abathengi endaweni yakwaloliwe esiteshini empangeni ilapho kwatholakala khona indawo yokugcina umanyolo yase ibizwa ngokuthiwa PROFERT.

Ngemuva kweminyaka kwabakhona izinguquko, sasesishitshela emaphoza.

Ukuyoqhubeka nomsebenzi wokuthengisa umanyolo ngemva kwalapho kwaba nesomiso ngo2013 kuya ku2014 kwaze kwafinyelelwa ekuthenini iplazi lidayiswe, kodwa umanyolo waqhubeka nokudayisa.

Njengamanje sinamaloli amabili amakhulu elilodwa lidonsa inkonyane.

Esisebenza ngawo ukuhambisa umanyolo kulezizindawo, yonke iZululand.

Kuya ko north coast kungaba yiTheku kuya ko Poshepstine.

Ikhampani iphinde ibe neloli elincane elingu 4 ton elithuthela amakhasimende izimpahla ezithengiwe e Sawmill kanye naseHardware lizise emakhaya lapho behlala khona.

U Marina Visser usebenzisana nalenkampani ukuba ngumqondisi wezokuthwa komsebenzi ukuhanjisweni kwezimpahla lapho zidingeka khona.